ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 -70 ปี เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566

07 ธันวาคม 2565